Skip to main content
Albert Heaney

Albert Heaney yw Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio.

Mae ei gyfrifoldebau'n cynnwys:

 • ysgogi integreiddio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol
  galluogi pobl sy'n derbyn gofal cymdeithasol i gyflawni eu canlyniadau personol
 • gostwng nifer y plant sydd angen eu cymryd i ofal
 • cefnogi modelau arloesol o ddarparu gwasanaethau, sy'n cynnig gwerth cymdeithasol 
 • datblygu modelau cyllido newydd 
 • gwella gofal cymdeithasol
 • y gweithlu gofal cymdeithasol
 • cefnogi awdurdodau lleol a darparwyr a gwella ansawdd a chynaliadwyedd 
 • cyflawni bwriadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
 • cyd gadeirydd Bwrdd Partneriaeth y Gymraeg mewn Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 • ysgogi trefniadau a gweithdrefnau diogelu i sicrhau arferion o'r safon uchaf 

Mae Albert wedi bod yn gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus ers yr 1980au. Ymysg ei swyddi blaenorol mae'r canlynol:

 • Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru)
 • Cadeirydd Bwrdd Diogelu Plant
 • Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymdeithasol yn arwain ar Wasanaethau Plant ac Oedolion

Mae'n aelod o'r Bwrdd Cyfiawnder Teuluol ac yn Gadeirydd y Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol yng Nghymru.


 

 

 

Rhannu’r dudalen hon