Neidio i'r prif gynnwy

Manylion y llwybrau gwahanol i yrfa mewn addysgu.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Ebrill 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dod yn athro cymwysedig

Er mwyn dod yn athro cymwysedig ac addysgu mewn ysgol yng Nghymru, rhaid i chi gael Statws Athro Cymwysedig.

Dyma rai llwybrau y mae modd eu dilyn er mwyn dod yn athro:

  • astudio ar gwrs israddedig a chwrs ôl-radd yn y brifysgol
  • hyfforddi ar sail cyflogaeth mewn ysgol

Mae pob llwybr yn canolbwyntio ar y safonau Statws Athro Cymwysedig.

Darganfyddwch pa lwybr i addysgu allai weithio i chi, ewch i Darganfod Addysgu.

Y gofynion mynediad sylfaenol ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

O fis Medi 2019 ymlaen bydd meini prawf achredu a gofynion mynediad newydd ar gyfer holl raglenni HCA

  • Gradd B TGAU neu uwch (neu gyfatebol) mewn mathemateg neu mewn mathemateg-rhifedd
  • Gradd B TGAU neu uwch (neu gyfatebol) mewn Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg Iaith neu Lenyddiaeth Cymraeg. Lle bo’r hyn sy’n gyfatebol i radd B mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Cymraeg wedi’i gyflawni, rhaid cael gradd C (neu gyfatebol) fan leiaf yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg Iaith
  • Gradd C TGAU neu uwch (neu gyfatebol) mewn gwyddoniaeth os byddwch am addysgu mewn ysgol gynradd
  • Gradd sydd o leiaf 50% yn berthnasol i’r pwnc rydych am ei addysgu i fod yn athro mewn ysgol uwchradd (gallwch wirio hyn gyda darparwyr HCA)

Gall darparwyr HCA ychwanegu eu gofynion mynediad eu hunain hefyd. 

Partneriaethau Addysg Cychwynnol Athrawon yng Nghymru

O flwyddyn academaidd 2019/20 ymlaen bydd pedair Partneriaeth Addysg Gychwynnol Athrawon ar gyfer addysg athrawon:

O flwyddyn academaidd 2020/21 bydd partneriaethau Addysg Gychwynnol i Athrawon eraill ar gael ar gyfer addysg athrawon:

Israddedig

Os nad oes gennych radd eisoes, gallwch gofrestru ar gwrs hyfforddi athrawon israddedig.

Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • Gradd Baglor mewn Addysg (BEd)
  • Gradd Baglor yn y Celfyddydau (BA)
  • Gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth (BSc)

Bydd rhaid i chi wneud cais drwy UCAS.

Efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer cymorth cyffredinol i fyfyrwyr yn ystod eich cyfnod astudio. Cysylltwch â Cyllid Myfyrwyr Cymru am ragor o wybodaeth ar yr hyn sydd ar gael.

Ôl-raddedig

Os oes gennych radd eisoes, gallwch astudio ar gyfer y Dystysgrif Addysg i Raddedigion.

Mae hon yn rhaglen hyfforddiant am flwyddyn. Bydd yn datblygu eich sgiliau fel athro wrth i chi weithio tuag at y Safonau SAC.

Mae cyrsiau TAR ar gael mewn Canolfannau AGA mewn prifysgolion ledled Cymru. Gallwch wneud cais drwy wefan UCAS.

TAR Rhan Amser

O Fedi 2020 bydd llwybr newydd rhan amser ar gael i mewn i addysgu yng Nghymru.

Bydd y llwybr newydd yn cymryd dwy flynedd i'w gwblhau a bydd yn galluogi athrawon dan hyfforddiant i astudio tra'n gweithio neu gydbwyso ymrwymiadau eraill bywyd. Byddant yn gweithio tuag at gymhwyster TAR (gan gynnwys 60 o gredydau lefel Meistr) ac yn bodloni safonau SAC.

Y Brifysgol Agored sydd wedi datblygu'r llwybr newydd hwn, a hynny mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol ac ysgolion ledled Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Brifysgol Agored.

TAR Cyflogedig

O fis Medi 2020 bydd llwybr newydd ar gael i mewn i addysgu yng Nghymru – llwybr yn seiliedig ar gyflogaeth.

Bydd y llwybr newydd hwn yn cymryd dwy flynedd i'w gwblhau a bydd yn caniatáu i chi dderbyn cyflog athro heb gymhwyster wrth i chi weithio tuag at gymhwyster TAR (gan gynnwys 60 o gredydau lefel Meistr) a bodloni safonau SAC.

Y Brifysgol Agored sydd wedi datblygu'r cynllun newydd hwn, a hynny mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol ac ysgolion ledled Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen hon ar gael ar wefan y Brifysgol Agored.

Mae rhagor o fanylion am ddarparu'r llwybr ar sail cyflogaeth ar gael.

Statws Athro Cymwysedig (SAC)

Mae'n rhaid i holl hyfforddeion Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) gyrraedd y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth. Mae safonau newydd yn gymwys ers mis Medi 2019 sy’n nodi beth sy'n rhaid i hyfforddeion AGA ei wybod, ei ddeall a gallu ei wneud ar ddiwedd eu cwrs er mwyn iddynt gael SAC.

Mae grym statudol i’r Safonau SAC ac maent wedi eu nodi mewn deddfwriaeth.

Unwaith y byddwch wedi cael SAC a'ch bod yn Athro Newydd Gymhwyso (ANG) bydd rhaid i chi wneud eich cyfnod ymsefydlu.

Bydd rhaid i chi hefyd gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg os ydych eisiau gweithio mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am ein polisi ar addysg gychwynnol athrawon, cysylltwch â teachingenquiries@llyw.cymru.

Rhannu’r dudalen hon