Neidio i'r prif gynnwy

Os ydych yn brynwr, anogwch eich cyflenwyr i fanteisio ar yr help sydd ar gael iddynt.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae angen go iawn a dybryd i bob busnes yng Nghymru baratoi ar gyfer Brexit gan gynnwys y posibilrwydd o ganlyniad dim cytundeb.

Rydym yn annog busnesau i fanteisio ar y pecyn o fesurau y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi ar waith i sicrhau eu bod yn barod waeth beth fydd y canlyniad ar 29 Mawrth:

  • gall pob cyflenwr fynd i Borth Brexit Busnes Cymru i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth
  • ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000
  • cwblhewch becyn cymorth hunanasesu Brexit lle y gallwch asesu eich parodrwydd mewn nifer o feysydd busnes critigol, gan gynnwys Strategaeth Fusnes, Arloesedd, Gwerthu a Marchnata, Allforio, Rheoli Pobl a Chyllid
  • ystyriwch wneud cais i Gronfa Cydnerthedd Brexit a sefydlwyd er mwyn cefnogi busnesau
  • ystyriwch fynd i seminarau â thema Brexit  a gynlluniwyd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i fusnesau am y sefyllfa ar Brexit. Cynhelir nifer o sesiynau briffio ym mis Mawrth 2019.