Skip to main content

Data ar nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig a'r gymeradwyaethau ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ar gyfer cyfres arholiadau Haf 2020.

Sefydliad:

Rhannu’r dudalen hon