Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig a'r gymeradwyaethau ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ar gyfer cyfres arholiadau Haf 2019.

Sefydliad: