Mae’r ystadegau hyn yn diweddaru’r tablau sydd wedi’u cynnwys yn ein datganiadau chwarterol a blynyddol.

Gweler y manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Rhagfyr 2018
Diweddarwyd diwethaf:

Manylion

Caiff ein datganiadau misol eu cyhoeddi fel tablau data ar StatsCymru, heb unrhyw sylwebaeth ategol. Maent yn cynnwys diweddariadau misol ar:

  • y nifer a’r dreth sy’n ddyledus mewn perthynas â'r trafodiadau hysbysadwy a adroddwyd
  • nifer y trafodiadau hysbysadwy a adroddwyd yn ôl math o drafodiad
  • nifer y trafodiadau a’r dreth sy’n ddyledus yn ôl band treth

Mae’r ystadegau hyn yn diweddaru’r tablau sydd wedi’u cynnwys yn ein datganiadau chwarterol a blynyddol. Mae sylwebaeth ar gael yn ein datganiadau chwarterol a blynyddol. 

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir ar StatsCymru