Amcangyfrifon ar gyfer chwarter 4, Ionawr i Fawrth 2020, ac y flwyddyn Ebrill 2019 i Fawrth 2020.