Amcangyfrifon ar gyfer Chwarter 2 Gorffennaf i Medi 2019.