Amcangyfrifon ar gyfer Chwarter 1 Ebrill i Mehefin 2019.