Neidio i'r prif gynnwy

Mae ein hystadegau blynyddol ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir yn rhoi lefel uwch o fanylion, gan gynnwys dadansoddiad o fewn Cymru.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae'r Pennaeth Dadansoddi Data yn Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) wedi penderfynu gohirio'r datganiad hwn. Mae’r datganiad hwn ac Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol ACC 2019-20 yn rhannu rhai eitemau data allweddol, ac am resymau cydlyniant a hygyrchedd rydym am i amseriad y ddau gyhoeddiad gyd-fynd â’i gilydd. Am resymau ymarferol sy'n ymwneud â’u cynhyrchu, mae hyn yn gofyn am oedi byr o ran yr amserlen ryddhau, ond bydd y ddau gyhoeddiad yn aros yn hollol ar wahân. Yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau, bydd dyddiad cyhoeddi pendant ar gyfer y datganiad ystadegol yn cael ei gyhoeddi ymlaen llaw cyn gynted â phosibl.

Rhannu’r dudalen hon