Mae’r ystadegau hyn yn diweddaru’r tablau sydd wedi’u cynnwys yn ein datganiadau chwarterol a blynyddol.