Amcangyfrifon ar gyfer chwarter 1, Ebrill i Mehefin 2020.