Amcangyfrifon ar gyfer Chwarter 2, Gorffennaf i Medi 2019.