Awdurdod Cyllid Cymru yn cyhoeddi ystadegau swyddogol ar gyfer y Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Mai 2019
Diweddarwyd ddiwethaf: