Defnyddiwch ar gyfer:

  • ystadegau a data, ee datganiadau neu fwletinau ystadegol

Peidiwch â’i ddefnyddio ar gyfer

  • ymchwil
  • adroddiadau