Ystadegau o gofnodion cynenedigol, genedigaethau a iechyd plant, gan gynnwys ysmygu yn ystod beichiogrwydd, bwydo ar y fron a phwysau geni plant a anwyd yng Nghymru yn 2018.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae’r datganiad hwn wedi ei ohirio er mwyn caniatáu amser ychwanegol i ddilysu data o’r set ddata Dangosyddion Mamolaeth.