Data gan gynnwys gofal cynenedigol, gofal yn ystod yr enedigaeth a chanlyniadau ar gyfer babanod.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Mai 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Hysbysiad terfynu

Bydd datganiad ystadegol newydd sy'n cwmpasu data mamolaeth o'r set ddata dangosyddion mamolaeth a data am enedigaethau o’r  Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol yn cael ei gyhoeddi yn 25 Medi 2019. O ganlyniad, ni chaiff y datganiad ystadegol ar y dudalen gyfredol ei ddiweddaru mwyach.