Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.