Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad ar ystadegau a deilliannau dysgu ôl-16 yn ôl grŵp ethnig y dysgwyr, ar gyfer rhaglenni galwedigaethol a rhaglenni addysg gyffredinol (gan gynnwys Safon Uwch) mewn chweched dosbarth ysgolion a cholegau addysg bellach, ac ar gyfer prentisiaethau neu gyrsiau dysgu oedolion, rhwng mis Awst 2017 a mis Gorffennaf 2021.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae dyddiad cyhoeddi yr erthygl wedi’i ohirio tan 6 Gorffennaf. Mae hyn er mwyn caniatáu amser i wneud yr erthygl mor gynhwysfawr ac o safon mor uchel â phosibl, ac i sicrhau ansawdd y data.