Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Y data a'r dadansoddiad diweddaraf ar dlodi yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Tlodi incwm cymharol

Ystadegau ar bobl mewn aelwyd lle mae incwm yn llai na 60% o ganolrif y DU. Dadansoddir yn ôl nodweddion megis oedran, statws economaidd a math o deulu.

Cyfres ystadegau ac ymchwil

Tlodi parhaus

Ystadegau ar bobl mewn tlodi parhaus yng Nghymru, hynny yw, mewn tlodi incwm cymharol am o leiaf 3 allan o’r 4 blynedd yn olynol.

Cyfres ystadegau ac ymchwil

Amddifadedd materol ac incwm isel

Data ar blant mewn amddifadedd materol ac incwm isel a phensiynwyr mewn amddifadedd materol yng Nghymru, yn seiliedig ar Arolwg gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae amddifadedd materol yn cyfeirio at anallu hunan-gofnodedig o unigolion neu gartrefi i fforddio nwyddau a gweithgareddau penodol.

Cyfres ystadegau ac ymchwil

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Data sy'n cwmpasu lles a chyllid gan gynnwys amddifadedd materol, budd-daliadau, dyled a thlodi bwyd.

Cyfres ystadegau ac ymchwil
Cyfres ystadegau ac ymchwil
Cyfres ystadegau ac ymchwil
Cyfres ystadegau ac ymchwil

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn graddio ardaloedd bach o Gymru yn ôl amddifadedd. Cyfrifir MALlC o wyth maes (neu fath) gwahanol o amddifadedd, pob un wedi'i lunio o ystod o wahanol ddangosyddion, sydd hefyd yn cael eu cyhoeddi ar gyfer ardaloedd bach a daearyddiaethau mwy.

Cyfres ystadegau ac ymchwil

Tlodi tanwydd

Amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd nad ydynt yn gallu fforddio cadw eu cartref wedi’i wresogi'n ddigonol, ar gyfer awdurdodau lleol.

Cyfres ystadegau ac ymchwil