Skip to main content

Yn ein hymrwymo i gyhoeddi a chynnal datganiad yn disgrifio sut rydym yn bodloni'r safonau a nodwyd yn y Protocol.

Gweler y manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Rhagfyr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dogfennau

Protocol arferion rhyddhau
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 318 KB

PDF
318 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Manylion

Ein dogfennau

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth eang o ystadegau i Gymru fel a ganlyn:

  • Cyhoeddiadau cyntaf - dogfennau sy'n cyhoeddi ystadegau neu gyhoeddiadau newydd
  • Bwletinau - dadansoddiadau newydd o ddata sydd eisoes yn gyhoeddus, sy'n aml yn fwy manwl, gan gynnwys bwletinau methodolegol
  • Penawdau ystadegau - pwyntiau ystadegol allweddol cryno a gyhoeddir ar y Rhyngrwyd. Caiff Pennawd Ystadegau ei gyhoeddi gyda phob Cyhoeddiad Cyntaf, Bwletin a Chyhoeddiad. Yn ogystal, cyhoeddir Penawdau Ystadegau 'Annibynnol' er mwyn tynnu sylw at ffigurau a gyhoeddwyd mewn man arall neu hysbysebu ble defnyddir tablau StatsCymru fel yr unig ddull cyhoeddi
  • StatsCymru- mae tablau data manwl ar gael drwy wasanaeth StatsCymru
  • Gwefannau rhyngweithiol- defnyddir y rhain er mwyn darparu mynediad haws i’w defnyddio a rhyngweithiol i ffynonellau ystadegol allweddol

Ystadegau Cenedlaethol

Mae’r mwyafrif o'n Datganiadau a'n Bwletinau yn Ystadegau Cenedlaethol. Maent wedi eu hasesu gan Awdurdod Ystadegau'r DU ac yn cydymffurfio’n llawn â’r  Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Serch hynny, mae'r egwyddor sy'n sail i'r Protocol sef trefniadau cyhoeddi agored, yn berthnasol i'r holl ystadegau swyddogol a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru.

Cost a fformat y dogfennau

Mae pob un o'n hadroddiadau ar gael am ddim ar ein gwefan i lawrlwytho.

Rhag-gyhoeddiad

Yn gyffredinol, ceir amserlenni penodedig ar gyfer paratoi Cyhoeddiadau Cyntaf chwarterol a misol, a chaiff y dyddiadau cyhoeddi eu datgan chwe mis ymlaen llaw. O ran allbynnau eraill, mae'r mis y bwriedir eu cyhoeddi yn cael ei ddatgan chwe mis ymlaen llaw, a'r union ddyddiad o leiaf bedair wythnos ymlaen llaw.

Mis a dyddiadau yn cael eu cyhoeddi ymlaen llaw ar y Calendr I'w cyhoeddi cyn hir.

Amser cyhoeddi

Caiff pob allbwn Ystadegol eu cyhoeddi ar y wefan am 9:30am ar ddiwrnod gwaith arferol. Cyhoeddir hefyd drwy e-bost i ddefnyddwyr ystadegau hysbys a drwy cyfryngau cymdeithasol.

Fformat y dogfennau

Prif Ystadegydd y Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am gynnwys, amseriad a fformat pob dogfen ystadegol. Caiff unrhyw ddatganiad polisi gan y Gweinidog Cymraeg ei gyhoeddi ar wahân. Caiff Cyhoeddiadau Cyntaf rheolaidd eu paratoi yn ôl fformat safonol. Fel arfer, bydd Bwletinau a Chyhoeddiadau yn cadw rhai tablau safonol, ond gall y cynnwys amrywio er mwyn adlewyrchu anghenion y defnyddwyr ac er mwyn cyflwyno a dadansoddi'n glir unrhyw ganlyniadau newydd neu ddiddorol.

Gweld ystadegau cyn eu cyhoeddi

Mae'r Ddeddfwriaeth yn datgan bod modd i Weinidogion Cymru a'u swyddogion gael gweld unrhyw gyhoeddiadau hyd at bum niwrnod gwaith cyn eu cyhoeddi (hyd at 24 awr yn achos ystadegau sy'n sensitif o safbwynt masnachol). Hynny er mwyn i'r Gweinidogion allu ymateb yn llawn pan fo cwestiynau'n codi amdanynt ar ôl eu cyhoeddi. Rydym yn cadw cofnod o'r Gweinidogion a'r swyddogion sy'n cael gweld data at y diben hwn.

Yn ogystal, gall nifer gyfyngedig o swyddogion weld ystadegau cyn eu cyhoeddi er mwyn sicrhau ansawdd y data. Cedwir trywydd archwilio, a hysbysir y swyddogion hynny sy'n cael gweld deunydd o'r fath o'u cyfrifoldebau mewn perthynas â chyfrinachedd.

Nodau diogelwch

Cyn eu cyhoeddi, nodir 'SWYDDOGOL - SENSITIF' ar bopeth sy'n cynnwys ystadegau nad ydynt yn gyhoeddus eto. Nodir datganiad safonol ar yr holl ystadegau y mae Gweinidogion a'u swyddogion yn cael eu gweld cyn eu cyhoeddi sy’n pwysleisio na ddylid eu hanfon ymlaen at unrhyw un arall na rhoi adroddiad ar eu cynnwys.

Yr iaith Gymraeg

Mae allbynnau ystadegol yn cael eu cynhyrchu'n ddwyieithog os ydy’r dystiolaeth yn dangos bod anghenion defnyddwyr yn ddigonol. Mae hyn yn unol â'n gofynion o dan y Safonau Iaith Gymraeg ac Egwyddor 1 o God Ymarfer ar gyfer Ystadegau ar ddiwallu anghenion defnyddwyr.

Rhannu’r dudalen hon