Skip to main content

Mae manylion o'r baich a roddir ar ymatebwyr ein harolygon.

Gweler y manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Ionawr 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Ar gyfer arolygon busnesau neu awdurdodau lleol fe'i mynegir yn nhermau cost ariannol, ar gyfer arolygon i unigolion fe'i mynegir yn nhermau'r amser a dreuliwyd yn ymateb i'r arolwg.

Gall yr arolygon a gynhelir gan, neu ar ran Llywodraeth Cymru (neu’r cyrff a noddir ganddynt) a'r costau cydymffurfio cysylltiedig eu gweld ar Restr Arolygon Ystadegol y Llywodraeth Ar-lein (OLGSS). Mae'r rhestr yn rhoi darlun cynhwysfawr o'r gweithgarwch arolygon ystadegol llywodraeth y DU gan gynnwys arolygon busnesau, awdurdodau lleol ac, o fis Ionawr 2016, arolygon cartrefi ac unigolion.

I ddefnyddio'r rhestr, agorwch y daenlen ar dudalen we yr OLGSS a dewiswch Llywodraeth Cymru ar y rhestr o adrannau neu chwiliwch am arolwg penodol yn ôl ei enw.

Rhannu’r dudalen hon