Neidio i'r prif gynnwy

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cymunedau, Carl Sargeant, heddiw ei fod am gynnal ymgynghoriad ar leihau neu ddiddymu ffioedd comisiwn ar werthu cartrefi mewn parciau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Mawrth 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae’r ymgynghoriad yn dilyn yr adolygiad o’r sector a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.  Er i’r adolygiad gynnig sawl argymhelliad i wella safonau’r sector, prin chwarter o berchenogion parciau gyfrannodd gwybodaeth ariannol fanwl at yr adolygiad.

Wrth gyhoeddi’r ymgynghoriad, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet:

“Roedd yr adolygiad yn llygad ei le wrth danlinellu cymhlethdod y mater, ac y gallai’r canlyniadau fod yn fawr.  Rwyf felly wedi ystyried y mater yn ofalus iawn cyn penderfynu cynnal ymgynghoriad cyhoeddus. 

“Rwyf wedi dod i’r casgliad y dylem archwilio ymhellach lefel y comisiwn y mae perchenogion safleoedd yn ei godi ond, o ystyried y sylwadau cryf iawn rwyf wedi’u cael ar y mater, rwyf o’r farn ar hyn o bryd y gallai fod yna sail i ostwng lefel y comisiwn neu hyd yn oed ei ddiddymu. Byddaf wrth reswm am roi ystyriaeth lawn i’r ymatebion i’r ymgynghoriad cyn penderfynu’n derfynol ar y mater. 

"Ymhlith yr opsiynau y byddaf yn eu hystyried fydd gostwng neu hyd yn oed ddiddymu gyfradd y comisiwn, yn ogystal wrth gwrs â chadw pethau fel maen nhw. Hoffwn felly wahodd perchenogion parciau i roi’r dystiolaeth imi a fydd yn eu barn nhw yn cyfiawnhau’r dewis olaf, ond rwy’n wir obeithio y bydd pob parti yn manteisio ar y cyfle a ddaw gyda’r ymgynghoriad hwn i gyflwyno mwy o wybodaeth a phwyso a mesur y dystiolaeth sydd ar gael.” 

Byddwn yn dechrau cysylltu’n anffurfiol ar unwaith a chaiff yr ymgynghoriad ffurfiol ei gyhoeddi cyn gynted ag y medrir. 

Rhannu’r dudalen hon