Yr Athro Richard Lucas

Cadair ymchwil Sêr Cymru arsylwi’r ddaear ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae’r Athro Richard Lucas yn ymchwilydd uchel ei barch yn rhyngwladol sy’n arbenigo ym maes mesur a deall ymateb ecosystemau ac amgylcheddau’r ddaear i newid, gan gynnwys newidiadau sy’n gysylltiedig ag amrywiadau hinsoddol, drwy integreiddio data synhwyro o bell o amrywiol ffynonellau. Mae wedi ymgymryd â chadair ymchwil arsylwi’r Ddaear Sêr Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth.