Neidio i'r prif gynnwy
Yr Athro Peter Halligan

Cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion gwyddonol ar draws adrannau.

Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru yn:

 • hybu pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, (pynciau STEM)
 • arwain y gwaith gwyddonol o fewn Llywodraeth Cymru
 • adolygu cyngor gwyddonol a roddir i Lywodraeth Cymru
 • gweithio gyda'r Prif Gynghorydd Gwyddonol a Phrif Gynghorwyr Gwyddonol Adrannau Llywodraeth Prydain
 • Bennaeth y Proffesiwn i staff gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru a Llywodraeth Cymru

Mae'r Athro Halligan yn seicolegydd a niwrowyddonydd nodedig. Mae wedi helpu sefydlu datblygiadau pwysig gan gynnwys:

 • Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC)
 • Canolfan Delweddu Tomograffeg Gollwng Positronau Cymru at ddibenion Ymchwil a Diagnostig (PETIC)
 • Sefydliad Niwrowyddoniaeth wybyddol Cymru (WICN)
 • Cyfres Ddarlithoedd Nodedig Haydn Ellis
 • Sefydliadau Ymchwil Prifysgol Caerdydd.

Roedd hefyd yn Brif Weithredwr Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi iddo adael Prifysgol Caerdydd.

Yr Athro Halligan yw'r trydydd Prif Gynghorydd Gwyddonol. Ei ragflaenwyr oedd:

 • yr Athro Julie Williams, ymchwilydd blaenllaw i glefyd Alzheimer’s (o fis Medi 2013 i fis Medi 2017)
 • yr Athro John Harries, ffisegwr atmosfferig nodedig (o fis Mai 2010 i fis Ebrill 2013)