Yr Athro Paul Meredith

Cadair ymchwil Sêr Cymru mewn deunyddiau uwch cynaliadwy ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae’r Athro Paul Meredith wedi bod ym Mhrifysgol Abertawe ers mis Mai 2017, gan barhau â’i waith arloesol ar ddeunyddiau uwch cynaliadwy, yn bennaf cymwysiadau ynni. Mae ganddo gryn dipyn o brofiad rhyngwladol ym maes ymchwil academaidd a diwydiannol, arloesedd a chwmnïau newydd yn Awstralia ac UDA.