Neidio i'r prif gynnwy
Yr Athro Kim Graham

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter, Prifysgol Caerdydd

Dechreuodd yr Athro Graham ei gyrfa ymchwil ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle roedd hi’n arweinydd rhaglen yn Uned Gwybyddiaeth a Gwyddorau’r Ymennydd y Cyngor Ymchwil Meddygol. Roedd ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall y newidiadau cynharaf i'r cof sy'n gysylltiedig â dementia.

Symudodd hi i Brifysgol Caerdydd yn 2007, i fod yn Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol. Yn 2015, fe'i penodwyd yn Ddeon Ymchwil yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, ac ar ôl hynny, daeth yn Ddirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter yn 2018. 

Mae ei grŵp ymchwil yn defnyddio delweddu ymennydd datblygedig i ddarganfod sut mae amrywiadau yn strwythur ein hymennydd yn dylanwadu ar ein gallu i gofio, a sut mae difrod i rwydweithiau gwahanol yr ymennydd yn dylanwadu ar y perygl o ddementia a’r gallu i wrthsefyll dementia ar hyd ein hoes. Mae hi'n gyd-awdur llyfr sydd wedi ennill gwobr, The Evolution of Memory Systems. Ymunodd hi â Chyngor Ymgynghorol Gwyddoniaeth ac Arloesi Cymru ym mis Tachwedd 2019.