Neidio i'r prif gynnwy
Yr Athro Jean White CBE, Prif Swyddog Nyrsio

Yr Athro Jean White CBE yw'r Prif Swyddog Nyrsio.

Hi yw llais cenedlaethol a rhyngwladol nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru. 

Caiff ei chefnogi gan dîm o swyddogion nyrsio a bydwreigiaeth arbenigol.

Mae ei chyfrifoldebau yn cynnwys:

  • prif gynghorydd proffesiynol ar nyrsio a bydwreigiaeth i Lywodraeth Cymru
  • cyfarwyddwr nyrsio GIG Cymru
  • arweinydd polisi ar gyfer: gwasanaethau mamolaeth, bwydo ar y fron, profiad y claf, mesurau diogelu GIG Cymru, iechyd pobl ag anabledd dysgu, gweithredu ac ymestyn Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 
  • cynghorydd nyrsio arbenigol i Swyddfa Ranbarthol Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd

Hyfforddwyd Jean fel nyrs gyffredinol yn Abertawe, a bu'n gweithio fel nyrs theatr yng Nghymru ac yn Llundain. Mae wedi dal swyddi ym maes addysg nyrsys, ar Fwrdd Cenedlaethol Cymru, Proffesiynau Iechyd Cymru a Llywodraeth Cymru. Cafodd ei phenodi'n Brif Swyddog Nyrsio yn 2010. 

Mae Jean yn dal nifer o gymrodoriaethau academaidd a chadeiriau athro gwadd, ac mae'n Gymrawd yn Sefydliad Nyrsio'r Frenhines. Cafodd CBE yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2017, a daeth yn Aelod o Urdd Sant Ioan yn 2018.

Yr Athro Jean White CBE