Skip to main content
Yr Athro James Durrant FRS

Cyn gadair ymchwil Sêr Cymru yn ynni’r haul ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae’r Athro James Durrant FRS, cyn gadair ymchwil Sêr Cymru yn ynni’r haul ym Mhrifysgol Abertawe, yn arwain ‘Sêr Solar’. Gyda £7 miliwn o arian, mae’n sefydlu clwstwr ymchwil sy’n canolbwyntio ar ddatblygu technolegau ffotofoltäig ardal fawr, cost isel. Ac yntau yn y Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol, gyda chydweithrediadau, gan gynnwys ei dîm yng Ngholeg Imperial Llundain, y nod yw creu canolfan ymchwil ynni’r haul sy’n sicrhau ymchwil wyddonol o’r radd flaenaf, gan gefnogi twf diwydiant gweithgynhyrchu solar argraffedig newydd.

Rhannu’r dudalen hon