Neidio i'r prif gynnwy
Trudi Elliott

Trudi Elliott yw Cadeirydd annibynnol Bwrdd Cyfarwyddwyr yr Arolygiaeth Gynllunio.

Penodwyd Trudi Elliott, CBE MRTPI, yn Gadeirydd annibynnol Bwrdd Cyfarwyddwyr yr Arolygiaeth Gynllunio ar 1 Ebrill 2018.

Mae Trudi’n Gynllunydd Tref Siartredig ac mae ganddi wybodaeth bellgyrhaeddol a thrylwyr am gynllunio, a hithau wedi gweithio mewn amryw swyddi yn y maes ers ugain mlynedd. Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys: Cyfarwyddwr Swyddfa’r Llywodraeth ar gyfer Gorllewin Canolbarth Lloegr, Prif Weithredwr Cynulliad Rhanbarthol Gorllewin Canolbarth Lloegr, Cyfarwyddwr Ymarfer Llywodraeth Leol (ODPM), Prif Weithredwr Cyngor Dosbarth Bridgnorth. Cyn hynny, roedd Trudi’n gyfreithwraig a oedd yn ymarfer yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Yn fwyaf diweddar, roedd Trudi’n Brif Weithredwr y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol, y’i gadawodd yn 2018. Mae Trudi’n Cadeirio Pwyllgor Cynhadledd Cyfraith Cynllunio ar y Cyd Rhydychen ac yn aelod o Gyngor Polisi’r Gymdeithas Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol (NIPA), Pwyllgor Ystadau Prifysgol Warwig. Roedd hefyd yn aelod o Adolygiad Taylor o ganllawiau ymarfer cynllunio.