Neidio i'r prif gynnwy
Susan Johnson

Mae Susan Johnson yn Gyfarwyddwr Anweithredol gyda'r Arolygiaeth Gynllunio.

Mae Susan yn Gyfarwyddwr Anweithredol gyda’r Arolygiaeth Gynllunio. Penodwyd Susan yn Brif Weithredwr Gwasanaeth Tân ac Achub Swydd Durham a Darlington yn 2005 lle bu’n gyfrifol am arweinyddiaeth y gwasanaeth brys gweithredol. Roedd wedi gweithio’n flaenorol gyda Yorkshire Forward, sef yr Asiantaeth Datblygu Rhanbarthol ar gyfer Swydd Efrog a Humber, a bu’n Brif Weithredwr Fforwm Busnes Gogledd Lloegr. 

Enillodd Susan ei gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes ym Mhrifysgol Durham a chafodd radd BA Anrhydedd (Dosbarth Cyntaf) mewn Busnes a Chyllid ym Mhrifysgol Sunderland.

Rhannu’r dudalen hon