Susan Johnson

Mae Susan Johnson yn Gyfarwyddwr Anweithredol gyda'r Arolygiaeth Gynllunio.

Mae Susan yn Gyfarwyddwr Anweithredol gyda’r Arolygiaeth Gynllunio. Penodwyd Susan yn Brif Weithredwr Gwasanaeth Tân ac Achub Swydd Durham a Darlington yn 2005 lle bu’n gyfrifol am arweinyddiaeth y gwasanaeth brys gweithredol. Roedd wedi gweithio’n flaenorol gyda Yorkshire Forward, sef yr Asiantaeth Datblygu Rhanbarthol ar gyfer Swydd Efrog a Humber, a bu’n Brif Weithredwr Fforwm Busnes Gogledd Lloegr. 

Enillodd Susan ei gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes ym Mhrifysgol Durham a chafodd radd BA Anrhydedd (Dosbarth Cyntaf) mewn Busnes a Chyllid ym Mhrifysgol Sunderland.