Neidio i'r prif gynnwy
Sarah Richards

Sarah Richards yw Prif Weithredwr yr Arolygiaeth Gynllunio.

Cyn cychwyn ei swydd fel Prif Weithredwr yr Arolygiaeth Gynllunio ym mis Mawrth 2016, bu Sarah Richards yn Gyfarwyddwr Strategol Adfywio, Tai ac Adnoddau gyda Chyngor Bwrdeistref Slough. Dechreuodd Sarah ei gyrfa fel cynllunydd gyda Chyngor Llundain Fwyaf. Ar ôl gweithio fel uwch gynllunydd gyda Chyngor Dosbarth Newbury ac wedyn fel Pennaeth Cynllunio gyda Chyngor Bwrdeistref Reading, aeth Sarah ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Cynllunio gyda Chyngor Bwrdeistref Test Valley. 

Treuliodd Sarah dros dair blynedd yn gweithio fel partner rheoli gyda Zurich Municipal Management Services, lle bu’n arwain tîm a oedd yn darparu gwasanaeth ymgynghori seiliedig ar risg i’r sector cyhoeddus. 

Ar ôl sefydlu ac arwain y Gwasanaeth Cynghori Cynllunio, treuliodd bedair blynedd gyda Chyngor Sir Essex fel Cyfarwyddwr Amgylchedd Cynaliadwy a Menter, ac fel Pennaeth Comisiynu Strategol.