Phil Hammond

Phil Hammond yw Cyfarwyddwr Gwaith Achos.

Phil Hammond yw Cyfarwyddwr Gwaith Achos presennol yr Arolygiaeth, ac mae’n gyfrifol am weinyddu gwaith achos yr holl apeliadau cynllunio a gorfodi (Deddf Cynllunio 2008) yn ogystal ag ystod eang o apeliadau/gorchmynion arbenigol ac amgylcheddol. 

Mae gan Phil dros 28 mlynedd o brofiad yn y Gwasanaeth Sifil ar draws nifer o Adrannau.