Neidio i'r prif gynnwy
Navees Rahman

Navees yw Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr Arolygiaeth Gynllunio gyda chyfrifoldeb dros Gyllid, TG ac Adnoddau Dynol.

Navees Rahman yw’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn yr Arolygiaeth Gynllunio sy’n gyfrifol am Gyllid, TG ac Adnoddau Dynol. Hyfforddodd Navees fel Cyfrifydd Siartredig cyn ymuno â’r Gwasanaeth Sifil; mae wedi dal swyddi arweinyddiaeth ym maes strategaeth ariannol, rheolaeth ariannol, archwilio, llywodraethu a phartneru busnes mewn asiantaethau gweithredol ac adrannau llywodraeth ganolog.