Skip to main content
Jayne Erskine

Mae Jayne Erskine yn Gyfarwyddwr Anweithredol gyda'r Arolygiaeth Gynllunio.

Mae Jayne Erskine yn Gyfarwyddwr Anweithredol gyda’r Arolygiaeth Gynllunio. Penodwyd Jayne yn Bennaeth Gwasanaethau Corfforaethol gyda’r Swyddfa Hydrograffeg ym mis Ebrill 2012, ar ôl treulio blwyddyn fel Rheolwr Strategaeth Sefydliadol. Mae Jayne wedi gweithio’n flaenorol gyda Chyngor Sir Gwlad yr Haf, PriceWaterhouse Coopers LLP a Swyddfa’r Llywodraeth ar gyfer De-Orllewin Lloegr. 

Mae ganddi gymwysterau mewn Astudiaethau Busnes a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ac mae’n Aelod o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu.

Rhannu’r dudalen hon