Neidio i'r prif gynnwy
Graham Stallwood

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Mae Graham Stallwood yn Gynlluniwr Siartredig sydd ag ugain mlynedd o brofiad ym maes cynllunio llywodraeth leol, ar gynghorau rhanbarthol ac unedol, a naw mlynedd o brofiad fel ymddiriedolwr elusen, gan gynnwys cadeirio bwrdd ymddiriedolwyr.

Mae ganddo brofiad helaeth ym maes cynllunio a gweithredu, a fydd yn ein cynorthwyo ni i oroesi heriau heddiw a chyflawni uchelgeisiau’r dyfodol. Ymunodd Graham â’r Arolygiaeth ym mis Mai 2019 fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau.