Neidio i'r prif gynnwy

Yng Nghymru, rydym yn ymdrin ag apeliadau cynllunio, datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol, archwilio cynlluniau lleol a gwaith achos arall yn ymwneud â chynllunio a gwaith achos arbenigol a ran Gweinidogion Cymru.

Mae'r Arolygiaeth Gynllunio'n asiantaeth weithredol, a noddir gan Lywodraeth Cymru

Ein gwaith ni yw gwneud penderfyniadau a darparu argymhellion a chyngor ar amryw o faterion yn gysylltiedig â chynllunio defnydd tir ledled Cymru. Gwnawn hyn mewn modd teg, agored ac amserol, ar sail polisïau a luniwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ein gwasanaethau

Gwasanaethau eraill

Hefyd, rydym yn ymdrin â gwaith arall yn ymwneud â chynllunio, gan gynnwys:

  • apeliadau caniatâd adeilad rhestredig
  • apeliadau hysbysebu
  • adrodd ar benderfyniadau cynllunio a elwir i mewn gan Lywodraeth Cymru a'r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Hefyd, rydym yn ymdrin â gwaith arbenigol arall, gan gynnwys:

  • gorchmynion prynu gorfodol
  • gorchmynion hawliau tramwy
  • caniatâd ar gyfer gwaith ar dir comin
  • apeliadau diogelu coed ac apeliadau gwrychoedd neu berthi uchel
  • mesurau yn ymwneud â diogelu'r amgylchedd