Neidio i'r prif gynnwy

Ail flwyddyn arolwg sydd wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru yw hon; dyma’r unig gasgliad o ddata masnach penodol dros Gymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym am wella ein dealltwriaeth o lifau masnach i mewn ac allan o fusnesau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys nwyddau a gwasanaethau sy'n symud o fewn y DU yn ogystal ag yn rhyngwladol.

Sut mae busnesau'n cael eu dewis?

Mae tua 8000 o fusnesau wedi'u dewis o gyfeiriadur busnes y DU sy'n deillio o ffynonellau gweinyddol, gan gynnwys:

  • Cofrestriadau Treth ar werth  
  • Cofrestriadau Talu wrth ennill

Caiff y cyfeiriadur ei ddiweddaru gyda data a gasglwyd o arolygon busnes y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Pwy sy'n cynnal yr arolwg?

Mae IFF Research yn gwmni ymchwil marchnad annibynnol a gontractiwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae IFF Research yn gweithredu o dan ganllawiau caeth cod ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil Marchnad.

Os oes gennych chi gwestiynau neu os oes angen cymorth i lenwi'r arolwg, cysylltwch â thîm Arolwg Masnach Cymru yn IFF Research. Maent ar gael o ddydd Llun hyd ddydd Gwener rhwng 9yb a 5yp:

Os hoffech gadarnhau awdurdod IFF Research i gynnal yr arolwg hwn, cysylltwch â dadansoddwyr masnach Llywodraeth Cymru ar 0300 025 9000.

Pryd y bydd data o'r arolwg yn cael ei gyhoeddi?

Bydd cyhoeddiadau seiliedig ar y data hwn yn cael eu cyhoeddi ar dudalennau 'Ystadegau ac ymchwil' gwefan Llywodraeth Cymru yn 2021.

Mae’r data o flwyddyn gyntaf yr arolwg i’w gael yma: Arolwg Masnach Cymru 2018.

Rhannu’r dudalen hon