Siaradwch am eich penderfyniad ynghylch rhoi organau

Siaradwch am eich penderfyniad, neu efallai y bydd rhywun arall yn siarad ar eich rhan

Pan fyddwch yn marw, gall unrhyw ddryswch ynghylch eich penderfyniad i roi organau arafu'r cyfle i roi organau, ac mewn rhai achosion gallai eich penderfyniad gael ei wyrdroi.

Penderfynwch, a dywedwch wrth eich teulu

 • Os byddwch yn penderfynu optio i mewn a bod yn rhoddwr
  Dywedwch wrth eich teulu eich bod chi am fod yn rhoddwr organau er mwyn iddyn nhw allu cefnogi eich penderfyniad.

   
 • Os byddwch yn penderfynu optio allan a pheidio bod yn rhoddwr
  Dywedwch wrth eich teulu nad ydych chi'n dymuno rhoi eich organau.

   
 • Os byddwch yn penderfynu gwneud dim, byddwch yn cael eich trin fel pe nad ydych chi'n gwrthwynebu bod yn rhoddwr organau a thybir eich bod chi wedi rhoi eich cydsyniad.
  Dywedwch wrth eich teulu eich bod chi am fod yn rhoddwr organau er mwyn iddyn nhw allu cefnogi eich penderfyniad.

Bob blwyddyn mae pobl yn colli'r cyfle i gael trawsblaniad allai achub eu bywydau gan fod rhai teuluoedd yn gwyrdroi penderfyniad perthynas i fod yn rhoddwr.

Gwnewch yn siŵr bod pobl yn gwybod beth yw eich penderfyniad, beth bynnag ydyw, siaradwch ynglŷn â bod yn rhoddwr organau, neu efallai y bydd rhywun arall yn siarad ar eich rhan.

Straeon siarad am roi organau

Angela Mary Bradley-Kidd
Angela o Faenorbŷr
Rhannwch eich penderfyniad am roi organau, waeth beth yw eich oedran.
Carwyn Jones
Carwyn o Bont-siân
"Gall methiant organau effeithio ar unrhyw un."
Conner Marshall
Conner o Barri
Mae bywyd yn mynd yn ei flaen.
Ellie Lacey
Ellie o Gaerdydd
Ail gyfle i fyw bywyd yn llawn o antur.
Ywain Shakespeare
Ywain o Benarth
Ffrindiau gorau yn cyd-sefydlu clwb pêl-droed i helpu i godi ymwybyddiaeth o roi organau.

Penderfynu, cofnodi eich penderfyniad, a dweud wrth eich teulu

Y broses rhoi organau yng Nghymru, a chofnodi eich penderfyniad i optio i mewn neu allan.