Neidio i'r prif gynnwy
Ymgyrch peidiwch â gwneud i’ch anwyliaid ddyfalu a ydych chi am roi organau

Peidiwch â gwneud i’ch anwyliaid ddyfalu a ydych chi am roi organau

Straeon rhoi organau

Lowri o'r Tymbl
Lowri o'r Tymbl
Rhoi aren i dad
Stori Angharad
Stori Angharad
Mae seren 17 oed CBeebies wedi diolch i drawsblaniad cornbilen am ganiatáu iddi weld y goleuni unwaith eto.
Jon o'r Wyddgrug
Jon o'r Wyddgrug
Mae nyrs 36 oed o'r Wyddgrug yn dweud bod ei drawsblaniad aren a phancreas yn golygu nad oes angen iddo chwistrellu inswlin mwyach, wedi blynyddoedd o orfod gwneud hynny.
Siaradwch am roi organau: Mark Irwin
Mark o Ddoc Penfro
Gobeithio bydd fy stori’n annog pobl i siarad am roi organau
Siaradwch am roi organau: Abeer Hussein
Abeer o Gaerdydd
Rhoddodd fy nhrawsblaniad ryddid i mi
Siaradwch am roi organau: Gareth Evans
Gareth o Gwm Rhymni
Roeddwn i’n benderfynol o guro’r clefyd
Siaradwch am roi organau: Geraint John
Geraint o Gastell-nedd
Rhodd i newid bywyd
Siaradwch am roi organau: Dominic Morgan
Dominic o Abertawe
Galwad ffôn yn newid bywyd
Siaradwch am roi organau: Nathan Rogowski
Nathan o Bwllheli
Edrych i'r dyfodol
Talk about organ donation: Avril Carter
Avril o Ruthin
Menyw o Sir Ddinbych yn annog pobl i roi cornbilennau er cof am ei diweddar ŵr.
Talk about organ donation: Sarah Crosby
Sarah Crosby: nyrs arbenigol
Y profiad o ofyn i deulu mewn galar am organau eu hanwyliaid.
Talk about organ donation: Murray Beehan
Murray o Lanfair-ym-muallt
Ar ôl tri thrawsblaniad, gallai dyn o Lanfair-ym-muallt wynebu oes o ddialysis.
Mike Stephens
Mike Stephens: llawfeddyg trawsblannu
Diwrnod ym mywyd llawfeddyg trawsblannu
Angela Mary Bradley-Kidd
Angela o Faenorbŷr
Rhannwch eich penderfyniad am roi organau, waeth beth yw eich oedran.
Carwyn Jones
Carwyn o Bont-siân
Gall methiant organau effeithio ar unrhyw un.
Conner Marshall
Conner o Barri
Mae bywyd yn mynd yn ei flaen.
Ellie Lacey
Ellie o Gaerdydd
Ail gyfle i fyw bywyd yn llawn o antur.
Ywain Shakespeare
Ywain o Benarth
Ffrindiau gorau yn cyd-sefydlu clwb pêl-droed i helpu i godi ymwybyddiaeth o roi organau.

Gwnewch benderfyniad, cofrestrwch y penderfyniad hwnnw, yna dywedwch wrth eich teulu.

Y broses rhoi organau yng Nghymru, a chofnodi eich penderfyniad i optio i mewn neu allan.

Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw ddryswch ynghylch eich penderfyniad ar roi organau pan fyddwch yn marw.

Gwnewch benderfyniad, cofrestrwch y penderfyniad hwnnw, yna dywedwch wrth eich teulu.

 • Os byddwch yn penderfynu optio i mewn a bod yn rhoddwr
  Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth eich teulu yr hoffech chi fod yn rhoddwr er mwyn iddynt allu cefnogi eich penderfyniad bob tro, gallwch gofrestru eich penderfyniad hefyd.
   
 • Os byddwch yn penderfynu optio allan a pheidio bod yn rhoddwr
  Dywedwch wrth eich teulu nad ydych chi am roi organau, gallwch gofrestru eich penderfyniad hefyd.
   
 • Os byddwch yn penderfynu gwneud dim, byddwch yn cael eich trin fel pe nad ydych chi'n gwrthwynebu bod yn rhoddwr organau a thybir eich bod chi wedi rhoi eich cydsyniad.
  Dywedwch wrth eich teulu eich bod am roi organau er mwyn iddynt allu cefnogi eich penderfyniad bob tro.

Os nad yw'r teulu'n gwybod beth oedd dymuniadau eu perthynas, maent yn llawer llai tebygol o gefnogi eich penderfyniad ar roi organau. 

Beth bynnag a wnewch, rhaid i chi sicrhau bod pobl yn gwybod beth yw eich penderfyniad - peidiwch â gadael iddynt ddyfalu a ydych chi am roi organau.