Defnyddiwch ar gyfer:

  • ymgynghoriadau ffurfiol  sydd wedi bod drwy’r System Gymeradwyo Cyfathrebu a Marchnata ac wedi cael rhif cymeradwyo WG
  • ymgynghoriadau ar y cyd a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru a chorff cyhoeddus arall
  • ymgynghoriadau a gynhelir gan gorff cyhoeddus a restrir fel sefydliad ar LLYW.CYMRU

Peidiwch â'i ddefnyddio:

  • at unrhyw ddiben arall