Neidio i'r prif gynnwy

Mae rhestr o'r canolfannau yng Nghymru sydd wedi'u nodi ar gyfer cofrestru ymgeiswyr preifat.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Ebrill 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Ysgol Sefydledig Brynmawr

Pennaeth – Mr McNamara

Cyswllt McNamaraG2@Hwbcymru.net neu Brynmawrfoundationschool@gmail.com

Ffordd Ganolradd
Glynebwy
NP23 4XT

Rhif cyswllt – 01495 310527

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyswllt - Gail Biggs gail.biggs@bridgend.gov.uk

Rhif ffôn – 01656815129

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyswllt: Rhys Evans, Pennaeth y Ddarpariaeth ar gyfer Dysgwyr Sy'n Agored i Niwed

Evansr11@caerphilly.gov.uk

Cyswllt: Sarah Ellis, Pennaeth Cynhwysiant ac ADY

elliss@caerphilly.gov.uk

Cyngor Caerdydd

Cyswllt: Michael Tate, Deputy Director of Education and Lifelong Learning

Michael.Tate@cardiff.gov.uk

Rhif ffôn: 029 20 872460

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyswllt - Aeron Rees, Pennaeth Cwricwlwm a Lles jarees@carmarthenshire.gov.uk

Cyngor Sir Ceredigion

Ysgol Penglais School

Pennaeth - Mrs Mair Hughes

Cyswllt - Phil Jones (pjj@penglais.org.uk )

Waun Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3AW

Rhif cyswllt - 01790 624811.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyswllt: Anwen Brown, EHE Officer for Conwy.

anwen.brown@conwy.gov.uk

Rhif cyswllt: 01492 576054

Cyngor Sir Ddinbych

Ysgol Gatholig Crist y Gair

Pennaeth - Amanda Preston

Cyswllt – christtheword@denbighshire.gov.uk neu Amanda.Preston@denbighshire.gov.uk

Ffordd Cefndy
Rhyl
LL18 2EU

Rhif cyswllt – 01745 352999

Cyngor Sir y Fflint

Ysgol Uwchradd Dewi Sant

Pennaeth – Mr Steve Richardson

Swyddog Cyswllt – James Walker

Teras Dewi Sant
Saltney
Fflint
CH4 0AE

Rhif cyswllt - 01244 671583

Cyngor Gwynedd

Ysgol Brynrefail

Pennaeth - Mrs Ellen Williams

Llanrug
Gwynedd
LL55 4AD

Cyswllt - 01286 672381

E-bost - eaw@brynrefail.gwynedd.sch.uk

Cyngor Sir Ynys Môn

Ysgol Uwchradd Caergybi

Teras Alderley
Caergybi
Ynys môn
LL651NP

Rhif cyswllt – 01407 762219

E-bost - yucoffice@anglesey.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Dysgwyr EHE sy'n gweithio tuag at gymwysterau CBAC:

Tŷ Dysgu

Homfrey
Rhodfa Alexandra
Merythr Tudful
CF47 9AF

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n Swyddog Addysg a Hyfforddiant – Susanne Powell Susanne.powell@merthyr.gov.uk

Cyngor Sir Fynwy

Gwasanaeth Cyfeirio Disgyblion Sir Fynwy

Cydlynydd - Gareth Morgan Pennaeth yr Uned Cyfeirio Disgyblion

GarethMorgan@monmouthshire.gov.uk

Rhif cyswllt - 07825898088

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Ysgol Uwchradd Cefn Saeson

Pennaeth Mr D Cole

cefnsaeson@hwbcymru.net

Ffordd Dyffryn Afan
Cimla
Castell - nedd
SA11 3TA

Rhif cyswllt – 01639 791300

Cyngor Dinas Casnewydd

Canolfan Gyflawni'r Bont

Stryd Stephenson
Casnewydd
NP19 0RB

Swyddog Arholiadau - Craig Hawkins - craig.hawkins@newport.gov.uk

Rhif cyswllt - 01633 235354

Cyngor Sir Penfro

Coleg Sir Penfro
Pont Merlins
Hwlffordd
Sir Penfro
SA61 1SZ

Rhif cyswllt - 01437 753 000

E-bost gwybodaeth arholiadau: mis@pembrokeshire.ac.uk

Cyngor Sir Powys

Ysgol Uwchradd Llanidloes

Pennaeth - Dan Owen

dowen@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Llangurig Road
Llanidloes
SY18 6EX

Rhif cyswllt – 01686 412289

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Ysgol Gymunedol Tonyrefail

Pennaeth - Mrs Heather Nicholas

Ffordd Gilfach
Tonyrefail
CF39 8HG

Rhif cyswllt - 01443 670647

Cyfeiriadau e-bost: admin.tonyrefailcs@rctcbc.gov.uk

Ysgol Nant Gwyn

Pennaeth - Mrs Kirsty Retallick

Stryd Llewellyn
Penygraig
Rhondda Cynon Taf
CF40 1HQ

Rhif cyswllt – 01443 436171

Cyfeiriad e-bost – admin@ysgolnantgwyn.co.uk

Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Bishop Gore School

Pennaeth: Helen Burgum

Cyfeiriad

Del-la-Beche Road
Sketty
Swansea
SA2 9AP

Cyfeiriad e-bost: contactus@bishopgore.net

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Abersychan School

Pennaeth: Mr Phillip Collins Phillip.Collins@torfaen.gov.uk

Cyfeiriad

Incline Rd
Abersychan
Pontypool
NP4 8PQ

Rhif cyswllt: 01495 773068

Cyngor Bro Morgannwg

Ysgol Stanwell Penarth

Heol Archer
Penarth
CF64 2XL

Cyswllt - Trevor Brown TBrown@stanwell.org / school@stanwell.org

Ysgol Arbennig y Deri

Heol Sili
Penarth
CF64 2TP

Cyswllt - Joanna Roberts JRoberts@yyd.org.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cyswllt - Dafydd Ifans - Dafydd.Ifans@wrexham.gov.uk

Cyswllt - Amanda Hassell – Amanda.Hassell@wrexham.gov.uk