Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno adolygiad o'r dystiolaeth sy'n gysylltiedig â phennu a monitro lefelau diogel o staff nyrsio.

Mae hefyd yn cynnwys dadansoddiad o'r canfyddiadau sy'n ymwneud â datblygu dealltwriaeth well o'r data am staff nyrsio sydd ar gael ar wardiau meddygol a llawfeddygol yng Nghymru, a sut i ddefnyddio’r data hynny.

Mae'r adolygiad o'r dystiolaeth ar lefelau diogel o staff nyrsio yn cynnwys, er enghraifft, cymarebau rhwng nyrsys a chleifion, yr amrywiaeth o sgiliau, rôl lefelau staff nyrsio o ran yr effaith ar ddiogelwch cleifion, effeithiau anfwriadol lefelau gorfodol o staff nyrsio, a'r defnydd o offer ar gyfer lefelau staff nyrsio.

Daw'r data perthnasol sydd ar gael i'w defnyddio o'r Cofnod Staff Electronig, data GIG Cymru sydd ar gael yn gyhoeddus am staff, data ar gyfer sicrhau ansawdd o gronfa ddata system y Cofnod Staff Electronig, a data o ffynonellau posibl eraill. Yn ychwanegol, amlinellir ymgyrch i gaffael data ar y cyd â Byrddau Iechyd, gan nodi'r dulliau, sut i sicrhau ansawdd data, canfyddiadau gan ddadansoddiad cychwynnol o'r data a ddychwelwyd, a gwersi a ddysgwyd i'w dilyn yn y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Research into nurse staffing levels in Wales (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 653 KB

PDF
653 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.