Bydd y prosiect yn darparu tystiolaeth ansoddol o farnau defnyddwyr gwasanaethau, eu gofalwyr ac ymarferwyr ynghylch gweithredu pob un o bedair rhan y Mesur.

Pum adroddiad sydd yn cyflwyno canfyddiadau’r ymchwil ansoddol a gynhaliwyd. Mae’r Adroddiad Cryno yn cyflwyno’r prif ganfyddiadau ar gyfer holl rannau’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) gydag adroddiadau ar wahân yn darparu’r canfyddiadau manwl a’r adborth ar gyfer pob rhan o’r Mesur.

Roedd y fethodoleg yn cwmpasu grwpiau ffocws a chyfweliadau unigol wyneb-yn-wyneb a chyfweliadau dros y ffôn gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ar draws bob rhan o’r Mesur. Dyma’r niferoedd a gymerodd rhan trwy Gymru:

  • Rhan 1: 38 defnyddiwr gwasanaeth; 2 ofalwr
  • Rhan 2: 60 defnyddiwr gwasanaeth; 39 gofalwr
  • Rhan 3: 29 defnyddiwr gwasanaeth; 2 ofalwr
  • Rhan 4: 14 defnyddiwr gwasanaeth; 2 ofalwr

Cynhaliwyd grwpiau ffocws a chyfweliadau hefyd gyda 70 ymarferydd iechyd meddwl o’r sector statudol; 40 ymarferydd o’r trydydd sector a 36 staff o naw practis meddyg teulu ledled Gymru.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6539
Ebost: janine.hale@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Tystiolaeth ansoddol ynghylch safbwyntiau defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr ac ymarferwyr - Adroddiad terfynol: Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 984 KB

PDF
984 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Qualitative evidence on the views of service users, carers and practitioners - Part 1 final report: Local primary mental health support services (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Qualitative evidence on the views of service users, carers and practitioners - Part 2 final report: Coordination of and care and treatment planning for secondary mental health users (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Qualitative evidence on the views of service users, carers and practitioners - Part 3 final report: Assessments of former users of secondary mental health services (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Qualitative evidence on the views of service users, carers and practitioners - Part 4 final report: Mental health advocacy (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Qualitative evidence on the views of service users, carers and practitioners - Scoping study report (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 815 KB

PDF
815 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Tystiolaeth ansoddol ynghylch safbwyntiau defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr ac ymarferwyr - Adroddiad astudiaeth gwmpasu: Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 407 KB

PDF
407 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.