Mae'r ymchwil yn darparu data ar ddefnyddio bagiau ac yn archwilio agweddau ac ymddygiadau mewn ymateb i'r tâl am fagiau siopa untro.