Skip to main content

Bydd y DU yn ymadael â’r UE ar 31 Ionawr pan fyddwn yn dechrau ar gyfnod pontio tan 31 Rhagfyr.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda Llywodraeth y DU a rhanddeiliaid eraill i helpu i sicrhau bod y ffordd y mae'r sector cyhoeddus yn caffael yn ddigyfnewid i raddau helaeth yn ystod y cyfnod pontio. Yr un yw'r rheolau caffael ac ni fydd y trothwyon yn newid o ganlyniad i ni adael yr UE. Newidiodd y trothwyon ar 1 Ionawr ar gyfer holl Aelodau'r UE a byddwn yn parhau i gadw at y newid hwn yn ystod y cyfnod pontio.

Ar ôl y cyfnod pontio, bydd hysbysiadau am gontractau newydd yn cael eu cyhoeddi ar wasanaeth E-hysbysu'r DU o'r enw Find a Tender Service (FTS) yn hytrach na Chyfnodolyn Swyddogol yr UE /Tenders Electronic Daily (TED). Bydd hyn yn parhau i gael ei wneud drwy GwerthwchiGymru, felly ni ddylai wneud llawer o wahaniaeth amlwg i ddefnyddwyr.

Cytunwyd ar y cyfnod pontio i ganiatáu i'r DU a'r UE gytuno ar fargen ar eu perthynas yn y dyfodol. Os nad yw Llywodraeth y DU yn gallu cyrraedd bargen, mae perygl o hyd y byddwn yn ymadael yr UE heb gytundeb i bob pwrpas.

Yn ystod y cyfnod pontio, bydd Llywodraeth Cymru yn:

  • Gweithio i helpu i sicrhau bod buddiannau Cymru'n cael eu cynrychioli wrth i Lywodraeth y DU negodi penodau caffael mewn Cytundebau Masnach Rydd.  Bydd y penodau caffael hyn yn pennu'r rheolau caffael a mynediad cilyddol i fusnesau i gael mynediad at gontractau sector cyhoeddus. 
  • Gweithio ar sicrhau'r hyblygrwydd mwyaf posibl i Gymru a allai godi yn sgil ymadael â’r UE.
  • Parhau i sicrhau bod deddfwriaeth gaffael briodol ar waith ar ddiwedd y cyfnod pontio.

Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i brynwyr yn y sector cyhoeddus yn rheolaidd drwy gydol y cyfnod pontio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy anfon e-bost at y tîm: brexitprocurement@gov.wales

 

Rhannu’r dudalen hon