Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth am y cysylltiad rhwng yfed a gyrru a damweiniau, canlyniadau profion anadl gyrwyr mewn damweiniau a chamau gorfodi sy'n ymwneud ag yfed a gyrru.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016, roedd 12 y cant o bob gyrrwr cerbyd modur a 18 y cant o feicwyr/gyrwyr beiciau modur a laddwyd mewn damwain traffig yn uwch na'r terfyn yfed a gyrru.
  • Mae’r Adran Drafnidiaeth yn adrodd bod 7 y cant o ddamweiniau sy'n achosi marwolaeth neu anafiad difrifol (KSI) a ddigwyddodd yng Nghymru yn 2016 yn ymwneud â gyrwyr uwchlaw’r terfyn alcohol yn y gwaed.
  • O safbwynt damweiniau ffordd, mae barn swyddogion yr heddlu am ffactorau cyfrannol a arweiniodd at ddamweiniau yn awgrymu ffigur o 7 y cant o ddamweiniau KSI yn ystod 2017 yn ymwneud â gyrwyr a oedd ‘dan ddylanwad alcohol’.
  • Yn 2017, roedd 70 o ddamweiniau lle y gwnaeth swyddog yr heddlu adrodd bod cerddwyr dan ddylanwad alcohol yn ffactor cyfrannol.

Dengys profion anadl a wnaed ar yrwyr ar ôl damwain:

  • Roedd 4.6 y cant o yrwyr (134) a oedd mewn damweiniau uwchlaw'r terfyn cyfreithiol ar gyfer gyrru.
  • Digwyddodd dros ddwy ran o dair o'r profion positif rhwng 6pm a 4am.
  • Roedd gyrwyr yn fwy tebygol o gael prawf positif ar benwythnosau yn hytrach nag yn ystod yr wythnos.

Adroddiadau

Yfed a gyrru, 2017
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099