Amcangyfrifon o gyfartaledd defnydd alcohol blynyddol ymhlith oedolion ar gyfer Ebrill 2016 i Mawrth 2019.