Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith dros y deunaw mis diwethaf i symud i ffyrdd newydd o weithio a darparu caffael arloesol i Gymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae'r adroddiad, sydd â'r teitl, "Cynnydd tuag at ddatblygu tirlun caffael newydd yng Nghymru", yn amlinellu'r gwaith rydym wedi'i wneud yn ystod y 18 mis diwethaf  i symud i ffordd newydd o weithio anghenion ein rhanddeiliaid.

Dangosodd yr adolygiad caffael, a ddaeth i ben ym mis Medi 2018, fod ein cwsmeriaid am i ni eu cefnogi mewn ffordd wahanol, gan alluogi caffael i wella lles mewn ymateb i flaenoriaethau rhanbarthol a lleol. Hefyd, nododd y Prif Weinidog gyfres o ymrwymiadau caffael yn ei Faniffesto Arweinyddiaeth ar ddiwedd 2018 sy'n torri ar draws nifer o feysydd polisi. 

Rydym wedi gweithio'n galed gyda'n rhanddeiliaid dros y deunaw mis diwethaf i symud i ffordd newydd o weithio. Mae ein dulliau newydd hefyd yn adlewyrchu'r adborth gwerthfawr a gafwyd gan randdeiliaid yn ystod yr adolygiad, sydd wedi bod o gymorth mawr i lunio'r rhaglen, gan ein helpu i sicrhau ei bod yn addas i'r diben ac yn diwallu ei hanghenion.

Cynnydd tuag at ddatblygu tirlun caffael newydd yng Nghymru

Rhannu’r dudalen hon