Neidio i'r prif gynnwy

Darllenwch ymlaen i gael gwybodaeth am ein gwaith o gynllunio ar gyfer dyfodol caffael y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Parhau â'r gwaith i newid caffael y sector cyhoeddus.

Fis Medi diwethaf, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar y pryd, Mark Drakeford, y byddai Llywodraeth Cymru yn ailwampio'r gwasanaethau caffael allanol sy'n cael eu darparu gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru. Y bwriad fydd canolbwyntio mwy ar flaenoriaethau rhanbarthol a lleol, gan helpu cyrff cyhoeddus i gwrdd â'u hamcanion llesiant.

Fis Chwefror, rhoddwyd tystiolaeth gan ein tîm uwch-reoli i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn y Cynulliad Cenedlaethol ar gaffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Rydym wedi derbyn adroddiad y Pwyllgor ac rydym wedi bod yn gweithio'n galed i weithredu ar yr argymhellion ac i gyflawni datganiad Mark Drakeford.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y camau nesaf mewn cylchlythyrau yn y dyfodol.

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru